ประวัติศาสตร์ กรุงเวียดนาม

ประวัติศาสตร์      ตั้งอยู่ในตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป   ย้อนกลับไปเมื่อ สี่พันปีก่อนนั้น    เวียดนาม ได้มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน ไทย ลาว   กัมพูชา   ประวัติศาสตร์เวียดนามได้เริ่มต้นขึ้นมาจาก วัฒนธรรมดงเซิน         ซึ่งเป็นวัฒนธรรมออสโตรเอเชียติก         การปกครองของอานเซืองเวือง ในปี 217   จักรพรรดิจีนนั้นได้แผ่อำนาจลงสู่แม่น้ำแดง               ทำให้การปกครองของชาวออสโตรเอเชียติกพื้นเมืองได้สั้นลง     การปกครองของการผสมผสานนั้นทางเชื้อชาติภาษา     และ วัฒนธรรมระหว่างของชาวจีน         เป็นผู้ที่อพยพมาทางทิศเหนือและชาวออสโตรเอเชิยติก              ชาวเวียดนามได้สามารถปลดเอกตนเองจากการปกครองของจีนได้อย่างมั่งคง       ประวัติศาสตร์       ความขัดแข้งของทางการเมืองนั้นในยุคของราชวงศ์เลหลังจากประเทศเวียดนามถูกแบ่งเป็นสองส่วน      ได้แก่ 

 เวียดนามภาคเหนือ และ   เวียดนามภาคกลาง         

 อองเชืองสือได้ยึดอำนาจจากราชวงศ์เตยเซิน          ทำให้การปกครองของตระกูลเหงียนได้สิ้นสุดลง       ในช่วงสงครามดลกครั้งที่ 2 นั้น     ซึ่งกรึงเวียดนามนั้นอยู่ภายใต้         การปกครองของฝรั่งเศสร่วมกับกัมพูชา และลาว   ใน ค.ศ 1945   และ   ได้เกิดลงครามโลกของกรุงเวียดนามในครั้งแรก 

ประวัติศาสตร์ น่าค้นหา

ประวัติศาสตร์      จาการประชุมของเจนีวา   ใน ค.ศ1954      รับรองฐานะความเป็นเอกราช        ของเวียดนามแต่แบ่งเวียดนามออกเป็นเส้นละติจูดที่17             กลายเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม    สงครามเวียดนามหรือว่าเป็นสงครามจีนครั้งที่2   ได้เกิดขึ้น     สาธารณรัฐเวียดนามเหนือ      สามารถเข้ายึดนครไซ่ง่อน ได้ใน ค.ศ 1975     ทำให้รัฐเวียดนามถูกรวมเป็นประเทศเวียดนาม      เพียงหนึ่งเดียว         ไม่มีการแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนแต่ก่อน     อาณาจักรเวียดนามถูกปกครองโดย ถุก ฟ๋าน  ในปี 258        ก่อนคริสตกาล     ราชวงศ์อยู่บนพื้นฐานของทางเชื้อสายกษัตริย์

 ยุคนั้นประเทศได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก    การเปลี่ยนแปลงนี้นำพาไปสู่ความรุนแรง      ค้นพบข้อมูลหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร          แหล่งข้อมูลหลักฐานที่จักดของหลักฐานที่เป็นระยะเวลายุคราชวงศ์โห่งบั่ง       คือร่องรอยต่าง ๆ      รวมถึงทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่ได้พบของนัก    ประวัติศาสตร์  

ประวัติศาสตร์

   จากแหล่งโบราณคดี         จากการศึกษาจากตำนานนั้นยิ่งตอกย้ำว่าเป็นเรื่องจริง    ที่เคยเกิดขึ้น       ดินแดนเวียดนามเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ จากการเป็นรัฐ    ที่มีชนเผ่าอยู่หลายชนเผ่า        ที่เข้ามาอาศัยอยู่ อย่างกระจัดกระจาย     บริเวณทางตอนเหนือ    และ ทางตอนใต้นั้นในปัจจุบัน ได้มีนามเผ่าที่มีชื่อว่า   ลกดุ๊ก    

ซึ่งเป็นผู้ที่นับว่าประสบความสำเร็จ        ในเรื่องของการปกครองชนเผ่า    และ เข้ามาปกครองได้อย่างดี         แต่ในขณะเดียวกันนั้นมีหลายเผ่าพันธุ์ที่ออกมาประกาศได้ให้           พระองค์ขึ้นเป็นปราบดาภิเษก   เป็น  กษัตริย์มีพระนามว่า   เซือง เวือง  

 ต่อจากนั้นได้มีการขยายเผ่าพันธุ์        เวียดนามภายใต้แห่งซึกกุ่ย  ถูกแบ่งออกเป็น 100 แค้วน 

  ซึ่งในแต่ละแคว้นจะมีโอรสองค์หนึ่งในจำนวน 100 องค์  ในราวปี  2,879ปี    ก่อนคริสตกาล    ได้รับการสถาปนาขึ้น     พระองค์มีพระนามว่า    พระเจ้าเวือง   

ในช่วงศักราชที่ 3     ชนเผ่าเวียดนามว่า    เอิวเวียด   ได้อพยพไปในทางตอนใต้ของประเทศจีน   ในปัจจุบัน 

  ได้ตั้งถิ่นฐานในแม่น้ำแดง     ได้ผสมเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์      

เวือง เซือง         ได้รวบรวมกองทัพ        เพื่อที่จะเอาชนะโค่นล้มราชวงศ์ที่ 18      ของกษัตริย์ บ๋งบ่าง      ช่วง258 ปี    ก่อนคริสตกาล      ได้เปลี่ยนชื่อประเทศอาณาจักรวันลาง    เป็นเอินหลัก    และ สถาปนาเมืองหลวงให้ใกล้กันกับเมือง   ฟู้เถาะประวัติศาสตร์

ตั้งแต่สมัยโบราณเวียดนามนั้นมีหลายเชื้อชาติ       อาณาจักรวันลาง เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก        ระหว่าง 1,000ปี

แรกก่อนคริสตกาล        ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ฮุง     ที่ได้สืบทอดมา 18 ปี     โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดวิงห์ฝู 

ประวัติศาสตร์

  โดยในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 15 จังหวัด 

 จักรพรรดิส่งแม่ทัพจ้าวตั้ว       ได้ยกทัพจีนมาปราบชน   เผ่าหนานเยว่ทั้งหลาย       และ   รวบรวมดินแดนจีนภาคใต้เข้ากับจักรพรรดิจีน    จนกระทั่งปี 207  ก่อน ค.ศ    จ้าวตั้วสามารถยกทัพเข้าเมือโก๋ลวาได้สำเร็จ     ทำให้การปกครองราชวงศ์อันเวือง เซือง หลัก ได้สิ้นสุดลง 

 กษัตริย์แห่งนัมเหยีวดประวัติศาสตร์       ได้มีความพยายามที่จะแยกตัวออกไปจากการปกครองของจีนนั้น    ทำให้เผชิญกับการคุกคามจากทหารรัฐบาลจีนอยู่หลายครั้ง     จนกรัทั่งปีที่ 11   ก่อนคริสต์ศักราช  

 พระจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้  ส่งกองทัพจีนเข้าบุกยึดอาณา   จักรหนานเยว่   ทำให้อาณาจักรนั้นสิ้นสุดลงอีกเช่นกัน behandson

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *