ประวัติ ระบอบเผด็จการคืออะไร?

ประวัติ ระบอบเผด็จการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งรัฐบาลอยู่ภายใต้การบริหารของบุคคลเพียงแค่คนเดียวที่เราเรียกว่าผู้เผด็จการ ไม่มีการสืบทอดตำแหน่งตามสายเลือด  

ลักษณะเด่นของระบอบเผด็จการมีการรวมอำนาจทางด้านการเมืองไว้แค่บุคคลเป็นแค่คนเดียว ที่กล่าวไปในข้างต้นมีการปกครอง 3 แบบคือเผด็จการทางทหาร คอมมิวนิสต์ และ ฟาสซิสต์

ระบบเผด็จการทางการทหารเป็นผู้นำประวัติ รายการทหารเป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองโดยตรงหรือว่าการใช้การปกครองโดยทางอ้อมผ่านทางผลรวมที่มีตัวตนผู้สนับสนุน มักใช้ในกฎของอัยการต่างจากการยกเลิกในการใช้ประชาธิปไตยโดยมีเป้าหมาย ในการขจัดภัยคุกคามบางอย่างต่อความมั่นคงของภาครัฐ ส่วนมากจะใช้ระบอบเผด็จการเมื่อเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย  ซึ่งคณะผู้นำทางทหารทั้งสาเหตุต่าง ๆเพื่อเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศออกไป เจอกับรักไม่ยอมคืนอำนาจกับให้ประชาชนอย่างง่ายอย่างเช่น เมื่อเวลายิ่งผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่กระแสความไม่พอใจของประชาชนทั้งแรงกดดัน จากนานาชาติทำให้คณะผู้นำทางทหารกลุ่มอำนาจการปกครองไว้ไม่ได้มีการต่อสู้ระหว่าง

ประวัติ ทางการปกครองแบบเผด็จการ

ประวัติ ทหารจอมเผด็จการประชาชนกับกำลังของรัฐบาลของเผด็จการทางการทหารจากประวัติศาสตร์การเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพการปกครองที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรมาเนีย  ตัวอย่างการปกครองการประดิษฐ์การของญี่ปุ่นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 อันเป็นระยะที่พลเอกโตโจ  อันเป็นระยะที่พลเอกโดนใจคณะนายทหารหรือว่าการปกครองของไทยระหว่างที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2511  เป็นการ เป็นการปก เป็นการปกครองอยู่ภายใต้อำนาจการ  เป็นการปกครองอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมทางการปฏิวัติซึ่ง เป็นการปกครองอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมทางการปฏิวัติซึ่งนำโดยจอม เป็นการปกครองอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมทางการปฏิวัติซึ่งนำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และจอมพลถนอม กิตติขจร

ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ เป็นการปกครองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคใดพรรคหนึ่งประวัติ ที่ได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับ พร้อมกับการสนับสนุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และกองทัพให้เป็นผู้ใช้อำนาจเผด็จการการปกครองประเทศ ที่เด็ดการคอมมิวนิสต์เป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศของตนเองจะช่วยให้ชนชั้นกรรมาชีพเป็นอาชีพที่อิสระถูกกดขี่ข่มเหงชนชั้นนายทุน  มีความแตกต่างจากระบบปฏิบัติการทางการทหารอยู่ 1 ข้อที่สำคัญคือระบอบบริการทางการทหารควบคุมเฉพาะคิดทางการเมืองของประชาชน เพียงเท่านั้นเมื่อได้รับอำนาจการคุ้มครองทำกิจกรรม และดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการปกครอง

ระบอบเผด็จการฟาสซิสต์ เป็นการปกครองผู้นำคนใดคนหนึ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักธุรกิจหรือประวัติ ว่าจะเป็นกองทัพที่ใช้อำนาจเผด็จการการปกครองประเทศที่มีการร่วมมือมากจะมีลักษณะการเมืองที่เรียกกันว่า ลัทธิฟาสซิสต์  เป็นการปกครองมุ่งที่จะใช้อำนาจการปฏิบัติการ โดยเชื่อกันว่าระบอบการปกครองที่เหมาะสำหรับประเทศของตัวเองจะช่วยให้ประเทศนั้นเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ประวัติ

อย่างไรก็ตามการปกครองในทุกรูปแบบมักมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปรวมถึงการยอมรับของผู้คนส่วนมาก 

ข้อดีของระบอบเผด็จการคือ รัฐบาลสามารถติดสินใจได้อย่างรวดเร็วกว่ารัฐบาลในรูปแบบประชาธิปไตยเช่น สามารถการออกกฎหมายเพื่อบังคับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งขอความคิดเห็นในเสียงข้างมากในสภาใบมอบอำนาจจากรัฐบาลในสภา แก้ไขปัญหาบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าระบอบประชาธิปไตยตามมาตร 

การปราบปรามจลาจลประวัติ  การก่อการร้าย และการอาชญากรรม ต่าง ๆ  จัดการปัญหาได้เฉียบขาดมากกว่าเนื่องระบอบปฏิบัติ การไม่ได้ให้มีความเป็นอิสระในการพิจารณาเหมือนในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อเสียของระบอบเผด็จการเมืองการปกครองเพียงแค่คนเดียวหรือเพียงแค่กลุ่มเดียวซึ่งย่อมจะเกิดความผิดพลาด และใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่ามีการใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงสิทธิ และเสรีภาพรวมถึงการประทุษร้ายต่อชีวิต ของคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปกครองของตนเองไม่มีโอกาสดำรงตำแหน่งที่สำคัญทางการเมือง

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> levitra4u

ประโยชน์ การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ

ประโยชน์ การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ทุกชนิดแล้วนั้นการที่เราดื่มน้ำเข้าไปให้ร่างกายนั้นอย่างเพียงพอ ร่างกายจะมีสมดุลในการใช้พลังงานอย่างเต็มที่  หากเมื่อใดร่างกายนั้นขาดน้ำแล้วละก็ ร่างกายจะเตือนโดยทันที่ว่ารู้สึกอ่อนเพลีย น้ำเป็นองค์ประกอบของธาตุออกซิเจน และไฮโดรเจน ประกอบด้วยอัตราส่วนต่อมวล คือ 8 ต่อ 1 มีสถานะอยู่ได้ 3 สถานะ คือ ของเหลว แก๊ส ของแข็ง   บนโลกนี้นั้นมีน้ำอยู่มากมาย ทั้งบนดิน ใต้ดิน อากาศ  เมื่อเรานั้นได้เทียบบนพื้นแล้ว น้ำมีปริมาณอยู่ 3 ส่วน พื้นดิน 1 ส่วน  และน้ำบนโลกนี้มีอยู่ 2 ชนิด น้ำจืด กับน้ำเค็ม

น้ำที่ดีคือน้ำเปล่าที่บริสุทธิ์ ดื่มด้วยอุณหภูมิของห้องนั้นจะดีเอามาก ๆ  ในช่วงแรกของวันเราปรับตัวดื่มน้ำมาก จึงไม่แปลกที่จะมีการปวดปัสสาวะบ่อย  การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมช่วยในเรื่องการไหลเวียนโลหิตได้ดี ทั้งยังช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ต่อระบบขับถ่ายอีกด้วย

ประโยชน์

ประโยชน์ 7 ประการของการดื่มน้ำ

ประโยชน์ความสำคัญของน้ำเรามักจะขาดไม่ได้เลย เพียงแค่การตื่นนอนมาเราก็ดื่มน้ำเป็นอันดับแรกไปแล้ว วันนี้เราจะมาดูกันว่า ประโยชน์ของน้ำ มีมากน้อยเพียงใด

7 ประโยชน์ของการดื่มน้ำ

  1. ร่างกายสดชื่น การดื่มน้ำในแต่ละครั้งเราจะสังเกตได้ด้วยตัวเองว่าเมื่อดื่มเข้าไปแล้วนั้น ความรู้สึกสดชื่นที่สัมผัสได้ทันที
  2. ขับสารพิษ  การดื่มน้ำอย่างเป็นประจำสามารถช่วยในเรื่องการขับสารพิษออกมาในรูปแบบของเหงื่อ หรือว่าในรูปแบบปัสสาวะ  ทั้งยังช่วยลดการเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื่อในท่อปัสสาวะอีกด้วย
  3. ปรับอุณหภูมิประโยชน์ ช่วยในเรื่องการปรับอุณหภูมิในร่างกายได้ดี เพราะเมื่อเรานั้นเสียเหงื่อไปในปริมาณที่มาก การดื่มน้ำเข้าไปจะช่วยทดแทนของเหลวในร่างกาย ที่เสียไปให้เกิดการสมดุลกัน
  4. ปวดตัว ช่วยอาการปวดหัว หรือการปวดหลัง อาการเหล่าย่อยเกิดมาจากเกิดการขาดน้ำในร่างกาย เช่นเดียวกันกับ การขาดน้ำเมื่อเกิดอาการเมาค้างจะมีอาการที่ปวดหัวเอามาก ๆ จากที่เรานั้นได้สำรวจแล้วว่า  เมื่อคนที่เมาค้างดื่มน้ำเข้าไปทดแทนไปร่างกายจะช่วยลดอาการปวดหัวได้
  5. ผิวพรรณ การดื่มน้ำที่สาว ๆ นั้นทำเป็นอย่างประจำ เพราะเมื่อดื่มเข้าไปเยอะ ๆ แล้ว ทำให้ผิวพรรณเรามีน้ำมีนวลมากขึ้น
  6. ระบบขับถ่ายดี น้ำช่วยละลายไขมันช่วยให้ร่างกายช่วยให้ไฟเบอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ช่วยลดอาการท้องผูก อีกทั้งการดื่มเยอะยังขับออกเสียออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปทานพวกดีท็อกให้เกิดภาวะเสี่ยงที่จะขาดน้ำ
  7. ระบบร่างกาย ช่วยให้ระบบหลอดเลือดหัวใจนั้นทำงานได้ดี ลดการเกิดอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจ  ช่วยให้ประจำเดือนนั้นมาปกติ หากใครที่กำลังมีพฤติกรรมต่อการดื่มน้ำที่ยังน้อยอยู่แนะนำว่าให้เริ่มการดื่มน้ำเยอะ ๆ ได้เลย โดยเฉพาะผู้หญิง เพราะเมื่อการขาดประจำเดือนการอย่างไม่สม่ำเสมอแล้วนั้น ก่อให้เกิดโรคต่างที่ตามมาอย่างร้ายแรงประโยชน์ ให้สังเกตง่าย ๆ จากสีของประจำเดือน และมีลิ่มเลือดหรือไม่ และโรคสมองเสื่อมเมื่อน้ำในร่างกายนั้นไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงทุกระบบในร่างกายจึงเป็นสาเหตุที่จะส่งผลต่อการสูบฉีดเลือดไปสู่สมอง เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีอาการที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นนั้นละก็ อันดับแรกที่จะต้องทำนั้นก็คือการดื่มเข้าไป ทั้งนี้ยังทำให้เกิดริดสีดวง อาจจะทำให้คุณนั้นอุจจาระออกมาได้ยาก เพราะอุจจาระแห้งเกินไป เมื่อของเสียที่เกิดการสะสมอยู่ในลำไส้ ลำไส้นั้นสามารถดูดของเสียกลับเข้าไปสู่ร่างกายได้ เป็นจุดเริ่มที่จะเป็นโรคริดสีดวง

อย่างไรก็ตามการดื่มน้ำจึงเป็นความสำคัญแรกประโยชน์ ที่ทุกคนนั้นขาดไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะเมื่อเกิดภาวะการขาดน้ำไปแล้วนั้นการเสียสมดุลของสุขภาพนั้นจะเกิดขึ้นมาทันที และยิ่งแย่ไปมากกว่าคือการเกิดโรคต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิด levitra4u

สารคดีสัตว์โลก แมวป่านักล่าผู้ลี้ลับ

สารคดีสัตว์โลก แมวป่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยวงลูกด้วยนมจำพวกเสือที่มีขนาดเล็ก ซึ่งในความเป็นจริงนั้นอยู่ในจำพวกเดียวกัน

โดยมีรูปร่างคล้ายกันกับแมวบ้านเพียงแค่การอาศัยอยู่ที่ป่าและผิดลักษณะการล่านั้น มีหูที่ยาวแหลม เป็นรูปสามเหลี่ยม มีขนกระจุกที่ยื่นออกมาในปลายหู แลดูคล้ายกันกับกระต่าย จึงเป็นที่มาของชื่อสามัญว่า เสือกระต่าย  มีขาที่ยาวหางสั้นสีเข้มสลับกันกับสีอ่อน รูปร่างนั้นส่วนจะผอมเพียว มีลำตัวที่เรียบ มีสีสันที่หลายแบบ ตั้งแต่ เทาอมเหลือง และ สีทราย ครีมหรือว่าสีน้ำตาลอ่อน ๆ สารคดีสัตว์โลก มีเส้นตามตัวที่ขวางแบบจาง ๆ โดยในฤดูที่หนาวนั้นขนจะหนาขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นให้ตามร่างกายเปรียบเสมือนการใส่เสื้อกันหนาวแต่จะเกิดขึ้นเองทางด้วยธรรมชาติ จมูกและคสางนั้นมักมีสีเขียว หัวค่อนข้างแคบและมีหน้าผากโหนกสูง   ม่านตาสีเหลืองสว่าง

สารคดีสัตว์โลก แมวป่า

สารคดีสัตว์โลก นิสัยของแมวป่า เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะชอบการเล่นน้ำเป็นอย่างมากจากการที่นำไปเลี้ยงในกรง มันจะรีบกระโจนลงน้ำเลยทันทีที่เตรียมแอ่งน้ำไว้ให้ และเล่นกันอย่างสนุกสนาน อีกอย่างแมวนั้นมักมีนิสัยที่ขี้อ้อนเป็นอย่างมาก ถ้าได้เล่นน้ำนั้นละก็เล่นเป็นชั่วโมง แมวป่าสามารถที่จะมุดหัวนั้นลงไปคาสบเป็น ๆ ในใต้น้ำได้เลย  นอกจากนี้นั้นแมวป่ายังมีนิสัยที่ชอบล้างอาหารหรือการเอาอาหารลงน้ำก่อนที่จะกิน ซึ่งคล้ายกันกับนิสัยของมนุษย์ที่มีการล้างอาหารก่อนที่เอาเข้าปาก ส่วนแมวป่านั้นที่หากินทางธรรมชาติสามารถหากินได้ทั้งเวลากลาวงวันและเวลากลางคืน สารคดีสัตว์โลก  แต่ในส่วนมากที่พบเห็นมักจะออกล่าในเวลากลางวันมากกว่า แมวป่านั้นสามารถที่จะปีนต้นไม้ได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับเสือซีต้าห์เพราะอยู่ในจำพวกเดียวกัน

สารคดีสัตว์โลก

   ชอบหาเหยื่อที่เป็นสัตว์ฟันแทะ ตัวเล็กแบบหนู จนถึงมีขนาดที่ใหญ่อย่างนากหญ้า นอกจากนี้เหยื่อที่ชอบโปรดปรานเปรานมากที่สุดไม่ว่าสจะเป็นกระต่ายป่าหรือว่าจะเป็นกระต่ายบ้านแล้วละก็เมื่อได้เห็นแล้วนั้นจะทำการวางแผนและจู่โจมโดยทันที แมวป่านั้นสามารถที่จะปรับสภาพของกับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ บางครั้งนั้นได้ย้ายแหล่งอาศัยอยู่ใกล้กันกับมนุษย์ ถิ่นอาศัยที่พบบ่อยนมากที่สุดคือพื้นที่กว้างมาก ตั้งแต่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำวอลกาในอิยิปต์ ผ่านตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยชื่อแมวป่านั้นจะเริ่มไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ เพราะคำว่าป่าชวนให้นึกถึงป่าที่ทึบมากกว่า ไม่ใช่ป่าที่เป็นพื้นที่กว้าง  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในปัจจุบันนั้นแมวจะอาศัยอยู่ที่ป่าโปร่งมากเพื่อไม่ให้กลายเป็นเหยื่อสะเองจากสัตว์นักล่าตัวอื่นที่ตัวใหญ่กว่า โดยพื้นที่ไหนที่มีความชื้นที่สูงมาก มักพบง่ายมากสำหรับแมวป่า เช่น หนองน้ำ บึง หรือว่าใกล้กับชายฝั่งริมตลิ่ง

พบการล่าอาหารใต้น้ำอย่างปลาการที่อยู่ใกล้แม่น้ำจะล่าปลาได้สะดวกมากขึ้นเช่น ริมคลองชลประทาน ไม่ใช้แค่พื้นที่ชื้นแมวป่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งก็สามารถที่จะปรับตัวอยู่ได้เป็นอย่างดี  เช่น ทะเลทรายหรือว่าเป็นพื้นที่กึ่งทะเลทราย  สารคดีสัตว์โลก ในทางชีววิทยานั้นแมวป่านั้นจะเป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์ในเดือนกุมภาพันธุ์ถึงเดือนมีนาคม

ในอินเดียนั้นแมวป่าจะผสมในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี รังของแมวป่านั้นมักสร้างอยู่ที่กออ้อในป่าทึบบางครั้งนั้นอาจจะอาศัยอยู่ที่มีโพรงไม้ขนาดเล็กที่ค่อยข้างมีความปลอดภัยจากสัตว์ที่สร้างอันตรายต่อลูกแมวป่าเมื่อเกิดการขยายพันธ์นั้นเอง  ภัยที่คุกคามแมวป่านั้นยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าแมวป่านั้นไม่มีขนที่สวยงามแล้วละก็ยังมีภัยที่คอยทำลายอย่างต่อเนื่อง สารคดีสัตว์โลก ภัยนี้ส่วนมากมักเกิดจากนายพรานที่ชื่นชอบการล่าสัตว์ป่าที่หายากเป็นพิเศษเพื่อนำไปตีตลาดการค้าขายที่เราพบกันอยู่บ่อยในสังคม levitra4u

โรค และยา นิ่วในไต Kidney Stones

โรค และยา นิ่วในไต เกิดจากแร่ธาตุหลายชนิดมารวมตัวกันเป็นก้อน นิ่วที่มีหลายขนาดที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนมากนั้นจะเกิดขึ้นบริเวณที่ไต พบได้บ่อยมากในปัสสาวะ มีโอกาสที่พบสูงมากในผู้ป่วยที่กรดของธาตุเข้มข้นในปัสสาวะ ส่งผลให้เกิดความบาดเจ็บ  และเกิดปัสสาวะนั้นเป็นเลือด โดยในบางครั้งนั้นเราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่ชัดเจนแต่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ แต่อย่างไรก็ตามนั้นการเกิดปัสสาวะการอักเสบนั้นเกิดขึ้นพร้อมที่บ่งบอกถึงอันตรายและความและความผิดปกติของร่างกาย  เมื่อเกิดอาการเหล่านี้ให้รีบเข้าพบแพทย์ทันที  

โรค และยา การเกิดโรคนิ่วในไต

โรคและยา การที่จะปัสสาวะเป็นเลือดนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

 1.ปัสสาวะสีแดงที่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่านั้นจะมองเห็นเป็นสีชมพู หรือบางครั้งนั้นจะมีสีแดงหรือว่าเป็นสีน้ำตาล

 2.ปัสสาวะที่ไม่สวามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่ต้อวใช้กล้องจุลทัศน์เข้าช่วยดูการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรค  ซึ่งในกรณีนี้จะปัสสาวะเป็นสีที่ปกติมากจนแยกไม่ออก มีเพียงอาการเท่านั้น

โรค และยา

สาเหตุ ที่ทำให้เกิดโรคนิ่วในไตนั้น  ด้วยกลไกของนิ่วส่วนนนี้นั้นจะเกิดกับการตกตะกอนสะส่วนใหญ่จนเกิดการแบบเรื้อรังที่สุดของการรวมตัว การเกิดการตกตะกอนพบได้หลายสาเหตุมาก การที่สารเข้มข้นในปัสสาวะนั้นผิดปกติ เช่นการที่เรานั้นดื่มน้ำน้อย  การที่ร่างกายนั้นเสียเหงื่อมากและขาดน้ำเป็นเวลานานประมาณที่ต่อเนื่อง ความเคียดของการการใช้ยาบางชนิดโรค และยา  การอุดตันของปัสสาวะเกิดการตกค้างปัสสาวะนั้นออกไม่หมด  เช่นการเกิดท่อตีบยมาตั้งแต่กำหนด   และท่อปัสสาวะนั้นตีบจากท่อปัสสาวะอักเสบติดเชื้อเรื้อรัง  อย่างผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์นั้นก็สามารถที่จะเป็นดรคนิ่วในไตร่วมได้อีกด้วย เพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์นั้นเดิมแล้วมรกรดของยุนิที่สูงมาก ทำให้การเกิดตกตะกอยในไตได้สูงกว่าคนปกติ

และการที่ติดเชื้อในปัสสาวะนั้นก็สามารถเป็นได้ บวกกับการที่พันธุกรรมเป็นก็มีโอกาสที่จะได้ด้วยเช่นกัน

อาการ ถ้าการที่เป็นนิ่วในท่อไตเพียงขนาดที่เล็กน้อยนั้นจะไม่ค่อยได้แสดงอาการมาก ส่วนมากนิ่วนั้นมักจะหลุดออกมาเองที่ปัสสาวะเมื่อเรานั้นขับออกมา แต่เมื่อใดที่นิ่วนั้นมีขนาดที่ใหญ่ได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์  หากเมื่อไหร่ทีเกิดการติดเชื้อทางปัสสาวะโรค และยา ก็อาจจะส่งผลการบวม ของรูท่อไตหรือว่าคบลง จึงง่ายมากที่นิ่วนั้นจะตกค้าง  ผู้ป่วยนั้นมักจะมีอาการที่ปวดท้องอย่างรุนแรงในบางราย

โรค และยา

โดยอาการปวดนั้นมักจะอาการที่ปวดท้องบิด  บริเวณท้องน้อยของไตข้างใดข้างหนึ่ง เป็นเวลาที่นาน ๆ เป็นชั่วโมง หรือปวดเป็นวัน ๆ  อาการจะปวดร้าวไปที่ด้านหลังต้นขาด้านใน ผู้ป่วยนั้นมักจะปวดดิ้นไปมา  เมื่อได้ทำการกดไว้นั้นอาการจะเกิดการทุเลาลง เมื่อมีอาการที่รุนแรงจะมีเหงื่อที่ไหลออกมา  เมื่อมีอาการที่ติดเชื้อร่วมอีกด้วย โดยการสังเกตุนั้นจะมักมีไข้อ่อน ๆ อาจจะมีอาการของปัสสาวะที่ไหลออกมานั้นน้อยลงกว่าแต่ก่อนเพราะการอุดตันในทางเดินท่อปัสสาวะ ซึ่งเรานั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

การรักษา รับประทานยาตามที่แพทย์นั้นสั่งจ่ายยาโรค และยา ได้แก่ ยากลุ่มพวก  แอนติกปาสโมติก เช่น อะโทรปีน หรือ ไอออสซีน

ถ้ามีอาการที่ปวดอย่างรุนแรงนั้นจะต้องได้รับการฉีดยาเข้าเส้นเลือดเพื่อลดอาการของความที่เจ็บปวดอย่างรุนแรง

ถ้าให้ยาแล้วนั้นอาการยังไม่สามารถที่จะทุเลาลงภายใน 6 ชั่วโมง หรือสามารถกลับมาเป็นซ้ำ แพทย์นั้นจะสั่งให้ยาต้านการอักเสบ  และการที่พบก้อนนิ่วที่มีขนาดที่ใหญ่มาก จึงต้องได้รับการรักษาด้วยที่ผ่าออกอย่างเร่งด่วน

การป้องกัน ควรที่จะดื่มน้ำเยอะ ๆ อย่างน้อยวันละ 8 แก้วต่อวัน จำกัดการทานอาหารที่มีกรดของการตกตะตอนได้ง่ายโรค และยา รับประทานวิตามินและเกลือแร่เสริมอาหาร โดยเฉพาะ วิตามินซีที่สูง ควบคู่กันกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง yktcx

โรค และยา โรคกระเพาะอาหาร GASTRITIS

โรค และยา เป็นอวัยวะของทางเดินกระเพาะอาหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยที่ผ่านจากการเคี้ยวภายในช่องปาก โดยกระเพาะอาหารนั้นมีกรด น่าจะมีค่าพีเอช อยู่ที่ประมาณ 1-4 นอกจากนี้นั้นยังมีการสร้างเอนไซม์  ในศัพท์ทางการแพทย์นั้นโครสร้างที่เรียกว่า gastro-gastric หน้าที่หลักนั้นคือการย่อยโมเลกุลที่มีขยายใหญ่ในกระเพาะอาหารให้เล็กลง โดยการอาศยัการทำงานของกรดเกลือ กระเพาะที่ย่อยสลายโปรตีน คือเอนไซม์แปฟซิน  เอนไซม์นี้จะถูกผลิตออกมาในการดูดรูปแบบของ เอนไซม์เพปซิน หน้าที่สำคัญของกระเพาะอาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตผลิตสารที่เรียกว่า อินทรินซิค แฟคเตอร์ ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นในการดูดซึมวิตามินบี 12

โรค และยา การติดเชื้อกระเพาะอาหาร

โรค และยา ทางกายวิภาคศาสตร์กระเพาะอาหารนั้นอยู่ทางด้านซ้าย โดยอยู่ระหว่างของหลอดอาหารกับลำไส้เล็กตอนต้น และมีประสาทสัมผัสกันกับตับอ่อนวางอยู่ใต้กระเพาะอาหารด้วย ที่เป็นเส้นโค้งใหญ่ กระเพาะอาหารยังมีโอเมนตัมใหญ่ ได้ห้อยลงมาคลุมอวัยวะ

โรค และยา
โรคกระเพาะอาหาร

  จุลภาคกายวิภาคศาสตร์ เป็นโครสร้างในระดับในเนื้อเยื่อที่คล้ายกับโครงสร้างอวัยวะโดยทั่วไป ที่มีบริเวณที่อยู่ติดต่ออยู่กับหลอดอาหารเล็ก ซึ่งได้แบ่งแยกกันออกจากหลอดอาหารและกระเพาะ ที่จะแบ่งออกได้ด้วยการสั่งกรดและเอนไซม์ ชั้นต่าง ๆ   ของกระเพาะอาหารนั้นออกมานอกสุด ได้แก่ ชั้นเยื่อเมือก ประกอบด้วยชั้นเยื่อเซลล์ผิวที่สามารถเรียงตัวกันเป็นต่อม  ชั้นกล้ามเนื้อ สำหรับการกระเพาะที่มีชั้นกล้ามเนื้อนั้นมีถึงสามชั้นด้วยกัน ได้แก่ ชั้นใน ชั้นกลาง ชั้นนอก  โดยระหว่างชั้นเนื้อชั้นกลางกับชั้นนอกโรค และยา จะพบร่างแบบประสาทเออร์บาค ซึ่งเป็นแขนงประสาทที่คอยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อภายในกระเพาะอาหาร   ชั้นใต้เนื้อเมือก ถัดออกมา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นหลัก   ชั้นเยื่อหุ้มนอกสุด ติดต่อกับเนื้อเยื่อแขวนกระเพาะ

 ส่วนกระเพาะอาหาร ได้ถูกแบ่งออกเป็น 4ส่วน

1. ส่วนบนสุด ปากกระเพาะ

2.ส่วนบน กระพุ้งกระเพาะอาหาร 3

3. ส่วนกลาง ตัวกระเพาะที่เก็บอาหาร

4. ส่วนท้าย หรือว่าเป็นส่วนไพลอทัล

กระเพาะนั้นหากขาดการดูแลหรือว่าที่เรียกกันเป็นโรคยอดฮิตเลยก็ว่าได้สามารถเป็นโรคนี้ได้ทุกเพศทุกวัย โรค และยาซึ่งเกิดจาการอักเสบ เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุอาหาร

สามารถเกิดขึ้นได้เฉียบพลัน ด้วยในระยะเวลาที่รวดเร็ว เป็นระยะสั้น ๆ มีเวลาที่บ่อยครั้งเป็นเวลาที่นานจนเกิดการอักเสบทั่วไป และการหายนั้นภายใน 1-2 สัปดาห์ โรคกระเพาะอาหารนั้นที่เรียกันแบบรวม ๆ เกิดจากการเป็นแผลในตัวกระเพาะหรือว่าลำไส้เล็กนั้นส่วนต้นถูกทำลาย ซึ่งการเกิดโรคกระเพาะนั้นนำพาไปสู่โรคได้หลายโรคมาก ที่เรียกว่าจุดเกิดโรคภายในอนาคต เช่น โรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร

โรค และยา

ด้วยสภาวะของกระเพาะนั้นมีความเป็นกรดที่สูงมาก ซึ่งมีการสร้างเยื่อเคลือบเมือกภายในกระเพื่อไม่ให้การเกิดแผลที่กระเพาะได้ง่าย

อาการของโรคกระเพาะอาหาร จะแตกต่างกันออกไปในบางรายนั้นจะไม่สามารถพบอาการได้ชัดเจน อาการจะแสดงออกได้จากความรุนแรงของแต่ละบุคคลโรค และยา โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นมาพบแพทย์ด้วยอาการที่ปวดท้องอย่างรุนแรง รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายท้อง จุกแน่น ท้องเฟ้อ เรอบ่อย อาหารไม่ย่อย  หรือว่ารู้สึกคลื่นไส้หลังจากการได้รับประทานอาหาร และไม่ความอยากอาหาร โดยเฉพาะอยู่ในช่วงการรับประทานยาแอสไพริน

สาเหตุ ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่การสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่การติดเชื้อแบคทีเรีย  เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร หรือที่เรียกกันว่า เอช ไพโลไร เชื่อในนั้นมักปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรืออาหารเครื่องดื่มที่มีสิ่งที่สกปรก

ส่วนอีกสาเหตุนั้นเกิดขึ้นโดยการรับประทานยาที่อยู่ในกลุ่มในของยาต้านการอักเสบหรือว่าเป็นยาแก้ปวด

ทั้งนี้สามารถพบได้ด้วยสาเหตุอื่นด้วย เช่น การเกิดการติเชื้อราบางประเภท การรสูบบุหรี่โรค และยา การดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการดื่มคาเฟอีนอย่างคอกาแฟมักตกเป็นโรคนี้ง่าย ๆ

การรักษา ทางการแพทย์นั้นจะรักาตามอาการเป็นหลักจะได้รับการรักาด้วยยาปฏิชีวนะ เช่น ยาคลาริโธรมัยซิน

 ยาอะมอกซิซิล หรือยาเมโทรนิดาโซล เพื่อช่วยเหลือในการฆ่าเชื้อ

อย่างไรก็ตามการป้องกันโรคกระเพาะอาหารต้องมั่นในเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยในการรับประทานอาหารเป็นหลักที่สำคัญ ในส่วนของการป้องกันการติดเชื้อโรค และยา สามารถเลือกรับประทานอาหารที่สุกลักษณะ ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เช่น การล้างมือก่อน/หลัง รับประทานอาหาร และการเข้าห้องน้ำก็ด้วย เพื่อลดการติดเชื้อของร่างกาย  behandson

สาระน่ารู้ 5 ประโยชน์การทานไข่

สาระน่ารู้ ไข่ มีคุณค่าทางอาหารที่มีโปรตีนที่สูงโดยในไข่ต้ม 1ฟองนั้น มีโปรตีนหนักถึง 7 กรัม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ10 ที่โปรตีนร่างกายต้องได้รับต่อวัน และมีไขมันที่อิ่มตัว 1.6 กรัม เนื่องด้วยคุณประโยชน์ที่ได้จากไข่นั้นยังสามารถเทียบกับการที่เราดนั้นดื่มนมได้ 1 กล่อง ต่อการกินไข่เพียง 1 ฟอง  มีสารซีแซนทีน เป็นสารอาหารที่เสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อม โรคนี้นำไปสูงการตาบอดของผู้สูงอายุ  การทานไข่ทุกวันมีผลต่อร่างกายอย่างไรอีกหนึ่งข้อที่ทำให้สาว ๆ รู้สึกเป็นกังวลใจในเรื่องของคอเรสตอรอลที่มีในไข่1 ฟองเป็นไข่ใบใหญ่จะมีคอเรสตอรอลสูงถึง 213 มิลลิกรัม

สาระน่ารู้

ด้วยความที่คอเรสตอรอลในไข่นั้นสูงจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย  ทำให้เลือกทานแค่เฉพาะไข่ขาวเท่านั้นเอง  สาระน่ารู้ ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นไข่แดงมีคุณค่าทางสารอาหารที่สูงมากพอสมควร การที่เราไม่รับประทานไข่แดงนั้นด้วยจึงพลาดที่ทิ้งสารอาหารดี ๆ ไปอย่างดื้อ ๆ  รวมถึงช่วงหลังที่เริ่มทานไข่จึงเกิดความสับสนว่าควรจะรับประทานมากน้อยเพียงใด

จึงจะปลอดภัยไม่ทำให้เกิดโทษต่อร่างกาย ต่อมาได้มีการบริโภคไข่ในปี ค.ศ 2000 โดยสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้ทบทวนและได้ทำการทดลองในการรับประทานไข่ในแต่วันว่าหลักการที่แท้จริงนั้นเราควรที่จะทานมากน้อยเพียงใด เพื่อไม่ใช้มีความเชื่อที่ผิด ๆ ตามมาทันหลัง

สาระน่ารู้ การทานไข่

สาระน่ารู้ โดยผู้ที่มีสุขภาพที่นั้นควรรับประทานไข่วันละ 1 ฟอง เสริมสร้างคุณค่าทางอาหาร คุณประโยชน์ต่อไข่ที่มีการรักษานั้นหรือว่าการป้องกันโรคส่วนใหญ่แล้วมักจะคลุมเครือ ยังระบุได้ไม่ชัดเจน โดยข้อเสียที่รับประทานไข่มาก ๆ นั้นจะทำให้เสี่ยงเกิดโรค เช่น โรคหลอดเลือดสมองซึ่งถ้าหากผู้ป่วยนั้นมีโรคประจำตัวอยู่แล้วในปัจจุบันยังควบคุมปริมาณคอเรสตอรอลอย่างเคร่งครัดนั้นก็ไม่ควรที่จะรับประทานไข่เกินปริมาณที่กำหนด

 นอกจากนี้นั้นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ยังสามารถทานไข่เพื่ออุดมณ์สารอาหารให้แก่ลูกน้อย  เพื่อเพิ่มพัฒนาการทางสมองความทรงจำและการเจริญของเด็กทารก สาระน่ารู้ ซึ่งในงานวิจัยนั้นยังกล่าวอ้างข้อมูลตลอดมาจากศูนย์โภชนาการไข่โดยไม่ได้ระบุสถาบันได้รับการสนับสนุนทำให้ผลการวิจัยนั้นเอนเอียง อาจจะมีประโยชน์ร่วมกันและเรื่องของความน่าเชื่อถือนั้นลดน้อยลง หากใครที่ต้องการลดน้ำหนักนั้นสามารถนำไข่มารับประทานเพราะมันจะช่วยในเรื่องการทำให้อิ่มง่ายมากขึ้น เนื่องจากไข่นั้นประกอบด้วยไขมันและโปรตีนสามารถเพิ่มความรู้สึกอิ่มง่ายและอิ่มนาน  จากผลของการศึกษาทางการทดลองแล้วนั้น ในผู้หญิง 25 คน อายุระหว่าง 25-60ปี โดยการทดลองให้อดอาหารในคืนก่อนการทดลอง วันต่อมานั้นมารับประทานอาหารเช้าที่มีไข่หรือเป็นเป็นเบเกิลเป็นหลัก ตามด้วยมื้อกลางวันที่ทิ้งห่างจากอาหารเช้า 3.5 ชั่วโมงต่อมา ปรากฏกว่ามื้อเช้าที่มีผู้รับประทานที่มีไข่ยังไม่รู้สึกที่จะหิว มากกว่ากลามที่มีการรับประทานข้าวธรรมดา

 ทั้งนี้ยังช่วยเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ไข่เป็นรูปแบบของโปรตีนชั้นดีในราคาที่ประหยัด สาระน่ารู้ เราจะเห็นผู้ที่เล่นกล้ามหรือว่านักเพาะกายนั้น ทานไข่เป็นประจำ และผลของการทานไข่นั้นคู่กับการออกกำลังกายนั้นจะเห็นผลได้จริงมีความแข้งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่ใช้กำลัง  และใครที่อยากจะมีสุขภาพผมดีผมสวยสารอาหารจากไข่เป็นตัวบำรุงผมได้ด้วย  ยังมีอีกหลากสูตรที่หมักผมด้วยไข่ ถึงสรรพคุณ การแก้ปัญหาผมเสียได้อย่างสารพัดอย่าง แต่การรับประทานเข้าไปนั้นไม่ช่วยในเรื่องการบำรุงผมจะช่วยในเรื่องอื่น

สาระน่ารู้ การรับประทานไข่ให้ปลอดภัยควรจำกัดการทานอารเหมาะสมหรือว่าปรึกาแพทย์ในการจำกัดการรับประทานเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเพียงเพราะการชอบทานไข่หรือว่าอยากได้คุณค่าทางอาหาร levitra4u

ดูดวง อัพเดทข่าวสารสดใหม่ทุกวัน

ดูดวง

ดูดวง วันนี้ เช็กดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดวันที่ 1 – 30 มิถุนายน ดูดวงทั้ง 12 ราศี 2564 มาอัพเดทดวงกันว่า ดวงใครจะรุ่ง ดวงใครจะร่วง เพื่อเป็นแนวทาง ในการวางแผนชีวิต และเตรียมตัวรับมือ กับดวงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไปดูกันเลย

ดูดวง

ดูดวง ราศีเมษ ( 13 เม.ย. – 13 พ.ค. )

การเงิน : ในเดือนนี้ คุณยังคงมีรายการรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆ แต่ถึงอย่างนั้น ค่าใช้จ่ายก็ยังเพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องระวัง เรื่องเงิน ที่ต้องมีการได้จ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาบ้างอย่าง และต้องจ่ายเงินเพื่อทุกอย่าง จะสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ จึงทำให้คุณไม่ค่อยเหลือเงินเก็บมากเท่าไหร่นัก

การงาน : เรื่องการงานของคุณค่อนข้างอยู่ในช่วงสะสม อยู่หลายๆอย่าง ทำให้งานส่วนมาก มากองรวมกันมากยิ่งขึ้น โดยคุณจะต้องระวังว่าอาจจะมีคนทิ้งปัญหาไว้ให้คุณต้องแก้ไขคนเดียว จนทำให้คุณต้องมานั่งแก้ไขปมหลายๆอย่าง และหากใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศหรือทำงานทางออนไลน์ ควรที่จะต้องระวังว่างานจะถูกยกเลิกไปได้ หรืออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างใหม่หมด

ความรัก : สำหรับคนโสด ในเดือนนี้มีเกณฑ์ว่า จะได้เจอคนที่อายุมากกว่า และเป็นคนเจ้าชู้ หรือหากคุณมีคนคุยอยู่แล้ว จะต้องระวังว่าอีกฝ่าย อาจจะไม่ได้แค่คุณเพียงคนเดียว ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว ในเดือนนี้จะต้องประคองความรักไว้ให้ดี เพราะอาจมีเรื่องให้ต้องไกลกัน หรืออาจไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้

สุขภาพ : สุขภาพในเดือนยังมีอะไรที่น่าเป็นหวง และไม่ดีเท่าไหร่นัก

ดูดวง

ราศีพฤษภ ( 14 พ.ค. – 14 มิ.ย. )

การเงิน : ต้องมีเรื่องให้ได้นำเงินมาแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่รายรับการยังคงเข้ามาหลายทาง หรือคุณอาจหาช่องทางทำเงินได้มากขึ้น

การงาน : หากคุณว่างงาน มีเกณฑ์ได้งานใหม่ หรือหากสมัครงาน ก็มีสิทธิได้งาน และอาจมีโปรเจ็คต์ให้เพิ่มเข้ามา

ความรัก : สำหรับคนโสด จะมีคนได้คุยในเดือนนี้ แต่ก็อาจจะเกณฑ์ได้หยุดความสัมพันธ์ หรืออาจะได้เป็นเพื่อนกันมากกว่า ส่วนคนมีคู่แล้ว ต้องระวังมีเรื่องต้องได้ทะเลาะกัน

สุขภาพ : ระวังปัญหาเกี่ยวการทานอาหาร ท้องอืด เป็นกรดไหลย้อน

ดูดวง

ราศีเมถุน ( 14 มิ.ย. – 14 ก.ค. )

การเงิน : การเงินยังมีเข้ามาเรื่อยๆ แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควร โดนส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว และควรระวังเรื่องปัญหาการเงินกับคนรัก คนในครอบครัว

การงาน : งานเดือนนี้ต้องแก้ไขปัญหาหลายอย่าง นอกจากนี้ควรระวังความเครียดจากงาน ทำให้เสียสุขภาพตามมาได้

ความรัก : คนโสด เดือนนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนคุยที่ดี แต่ความสัมพันธ์ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน ส่วนคนมีคู่ ระวังมีปัญหารเงินกับคนรัก และคำพูดที่ทำร้ายจิตใจ

สุขภาพ : ระวังเรื่องปัญหาสายตา เจ็บตา ตาแดง อาจได้ทำเลสิก

ราศีกรกฎ ( 15 ก.ค. – 16 ส.ค. )

การเงิน : มีเรื่องต้องกังวลเรื่องการเงิน มีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินก้อน หรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยเต็มใจ ต้องจ่ายให้คนอื่น รายได้ยังมีเข้ามาปกติ อาจต้องระวังลูกหนีจ่ายเงินช้า

การงาน : มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง และอาจได้เปลี่ยนสถานที่ทำงาน ที่อาจต้องย้ายไปทำที่อื่น แต่หัวหน้าจะสามารถคอยเข้ามาชัพพอร์ทคุณ

ความรัก : คนโสด เดือนนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนอายุน้อยกว่า เข้ามาทำความรู้จัก ส่วนคนที่มีคู่แล้ว เดือนนี้คนรักจะร่วมมือช่วยกันลดภาระลง

สุขภาพ : ระวังอาการภูมิแพ้ แพ้อากาศ คันตามตัว

ราศีสิงห์ ( 17 ส.ค. – 16 ก.ย. )

การเงิน : เดือนนี้จะหมดเงินไปกับเรื่องสุขภาพ การซื้อประกัน หรือต้องดูแลคนในบ้าน และมีความกดดันในเรื่องการเงิน และเดือนนี้คุณอาจมีโชคจากสิ่งลี้ลับ

การงาน : เดือนนี้จะโดนตามงานค่อนข้างเยอะ ควรระวังหัวหน้าที่มีนิสัยหยุมหยิม มาทำให้งานคุณยากขึ้น

ความรัก : คนโสด มีเกณฑ์เจอคนทางไกล หรือต่างชาติเข้ามา รักครั้งนี้จะค่อยเป็นค่อยไป ไม่หวือหวามากนัก คนมีคู่ เดือนนี้คนรักอาจไม่สนใจคุณเท่าไหร่ เนื่องจากความเครียดจากสิ่งรอบตัว

สุขภาพ : ระวังปวดหลัง คอ บ่อ ไหล่ เพราะนั่งหรือยืนนานเกินไป

สามารรถติดตามดูดวง ในเดือนที่เหลือต่ออีกได้ที่ >> levitra4u