โรค และยา นิ่วในไต Kidney Stones

โรค และยา นิ่วในไต เกิดจากแร่ธาตุหลายชนิดมารวมตัวกันเป็นก้อน นิ่วที่มีหลายขนาดที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนมากนั้นจะเกิดขึ้นบริเวณที่ไต พบได้บ่อยมากในปัสสาวะ มีโอกาสที่พบสูงมากในผู้ป่วยที่กรดของธาตุเข้มข้นในปัสสาวะ ส่งผลให้เกิดความบาดเจ็บ  และเกิดปัสสาวะนั้นเป็นเลือด โดยในบางครั้งนั้นเราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่ชัดเจนแต่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ แต่อย่างไรก็ตามนั้นการเกิดปัสสาวะการอักเสบนั้นเกิดขึ้นพร้อมที่บ่งบอกถึงอันตรายและความและความผิดปกติของร่างกาย  เมื่อเกิดอาการเหล่านี้ให้รีบเข้าพบแพทย์ทันที  

โรค และยา การเกิดโรคนิ่วในไต

โรคและยา การที่จะปัสสาวะเป็นเลือดนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

 1.ปัสสาวะสีแดงที่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่านั้นจะมองเห็นเป็นสีชมพู หรือบางครั้งนั้นจะมีสีแดงหรือว่าเป็นสีน้ำตาล

 2.ปัสสาวะที่ไม่สวามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่ต้อวใช้กล้องจุลทัศน์เข้าช่วยดูการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรค  ซึ่งในกรณีนี้จะปัสสาวะเป็นสีที่ปกติมากจนแยกไม่ออก มีเพียงอาการเท่านั้น

โรค และยา

สาเหตุ ที่ทำให้เกิดโรคนิ่วในไตนั้น  ด้วยกลไกของนิ่วส่วนนนี้นั้นจะเกิดกับการตกตะกอนสะส่วนใหญ่จนเกิดการแบบเรื้อรังที่สุดของการรวมตัว การเกิดการตกตะกอนพบได้หลายสาเหตุมาก การที่สารเข้มข้นในปัสสาวะนั้นผิดปกติ เช่นการที่เรานั้นดื่มน้ำน้อย  การที่ร่างกายนั้นเสียเหงื่อมากและขาดน้ำเป็นเวลานานประมาณที่ต่อเนื่อง ความเคียดของการการใช้ยาบางชนิดโรค และยา  การอุดตันของปัสสาวะเกิดการตกค้างปัสสาวะนั้นออกไม่หมด  เช่นการเกิดท่อตีบยมาตั้งแต่กำหนด   และท่อปัสสาวะนั้นตีบจากท่อปัสสาวะอักเสบติดเชื้อเรื้อรัง  อย่างผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์นั้นก็สามารถที่จะเป็นดรคนิ่วในไตร่วมได้อีกด้วย เพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์นั้นเดิมแล้วมรกรดของยุนิที่สูงมาก ทำให้การเกิดตกตะกอยในไตได้สูงกว่าคนปกติ

และการที่ติดเชื้อในปัสสาวะนั้นก็สามารถเป็นได้ บวกกับการที่พันธุกรรมเป็นก็มีโอกาสที่จะได้ด้วยเช่นกัน

อาการ ถ้าการที่เป็นนิ่วในท่อไตเพียงขนาดที่เล็กน้อยนั้นจะไม่ค่อยได้แสดงอาการมาก ส่วนมากนิ่วนั้นมักจะหลุดออกมาเองที่ปัสสาวะเมื่อเรานั้นขับออกมา แต่เมื่อใดที่นิ่วนั้นมีขนาดที่ใหญ่ได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์  หากเมื่อไหร่ทีเกิดการติดเชื้อทางปัสสาวะโรค และยา ก็อาจจะส่งผลการบวม ของรูท่อไตหรือว่าคบลง จึงง่ายมากที่นิ่วนั้นจะตกค้าง  ผู้ป่วยนั้นมักจะมีอาการที่ปวดท้องอย่างรุนแรงในบางราย

โรค และยา

โดยอาการปวดนั้นมักจะอาการที่ปวดท้องบิด  บริเวณท้องน้อยของไตข้างใดข้างหนึ่ง เป็นเวลาที่นาน ๆ เป็นชั่วโมง หรือปวดเป็นวัน ๆ  อาการจะปวดร้าวไปที่ด้านหลังต้นขาด้านใน ผู้ป่วยนั้นมักจะปวดดิ้นไปมา  เมื่อได้ทำการกดไว้นั้นอาการจะเกิดการทุเลาลง เมื่อมีอาการที่รุนแรงจะมีเหงื่อที่ไหลออกมา  เมื่อมีอาการที่ติดเชื้อร่วมอีกด้วย โดยการสังเกตุนั้นจะมักมีไข้อ่อน ๆ อาจจะมีอาการของปัสสาวะที่ไหลออกมานั้นน้อยลงกว่าแต่ก่อนเพราะการอุดตันในทางเดินท่อปัสสาวะ ซึ่งเรานั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

การรักษา รับประทานยาตามที่แพทย์นั้นสั่งจ่ายยาโรค และยา ได้แก่ ยากลุ่มพวก  แอนติกปาสโมติก เช่น อะโทรปีน หรือ ไอออสซีน

ถ้ามีอาการที่ปวดอย่างรุนแรงนั้นจะต้องได้รับการฉีดยาเข้าเส้นเลือดเพื่อลดอาการของความที่เจ็บปวดอย่างรุนแรง

ถ้าให้ยาแล้วนั้นอาการยังไม่สามารถที่จะทุเลาลงภายใน 6 ชั่วโมง หรือสามารถกลับมาเป็นซ้ำ แพทย์นั้นจะสั่งให้ยาต้านการอักเสบ  และการที่พบก้อนนิ่วที่มีขนาดที่ใหญ่มาก จึงต้องได้รับการรักษาด้วยที่ผ่าออกอย่างเร่งด่วน

การป้องกัน ควรที่จะดื่มน้ำเยอะ ๆ อย่างน้อยวันละ 8 แก้วต่อวัน จำกัดการทานอาหารที่มีกรดของการตกตะตอนได้ง่ายโรค และยา รับประทานวิตามินและเกลือแร่เสริมอาหาร โดยเฉพาะ วิตามินซีที่สูง ควบคู่กันกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง yktcx

โรค และยา โรคกระเพาะอาหาร GASTRITIS

โรค และยา เป็นอวัยวะของทางเดินกระเพาะอาหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยที่ผ่านจากการเคี้ยวภายในช่องปาก โดยกระเพาะอาหารนั้นมีกรด น่าจะมีค่าพีเอช อยู่ที่ประมาณ 1-4 นอกจากนี้นั้นยังมีการสร้างเอนไซม์  ในศัพท์ทางการแพทย์นั้นโครสร้างที่เรียกว่า gastro-gastric หน้าที่หลักนั้นคือการย่อยโมเลกุลที่มีขยายใหญ่ในกระเพาะอาหารให้เล็กลง โดยการอาศยัการทำงานของกรดเกลือ กระเพาะที่ย่อยสลายโปรตีน คือเอนไซม์แปฟซิน  เอนไซม์นี้จะถูกผลิตออกมาในการดูดรูปแบบของ เอนไซม์เพปซิน หน้าที่สำคัญของกระเพาะอาหารจำเป็นต่อการดำรงชีวิตผลิตสารที่เรียกว่า อินทรินซิค แฟคเตอร์ ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นในการดูดซึมวิตามินบี 12

โรค และยา การติดเชื้อกระเพาะอาหาร

โรค และยา ทางกายวิภาคศาสตร์กระเพาะอาหารนั้นอยู่ทางด้านซ้าย โดยอยู่ระหว่างของหลอดอาหารกับลำไส้เล็กตอนต้น และมีประสาทสัมผัสกันกับตับอ่อนวางอยู่ใต้กระเพาะอาหารด้วย ที่เป็นเส้นโค้งใหญ่ กระเพาะอาหารยังมีโอเมนตัมใหญ่ ได้ห้อยลงมาคลุมอวัยวะ

โรค และยา
โรคกระเพาะอาหาร

  จุลภาคกายวิภาคศาสตร์ เป็นโครสร้างในระดับในเนื้อเยื่อที่คล้ายกับโครงสร้างอวัยวะโดยทั่วไป ที่มีบริเวณที่อยู่ติดต่ออยู่กับหลอดอาหารเล็ก ซึ่งได้แบ่งแยกกันออกจากหลอดอาหารและกระเพาะ ที่จะแบ่งออกได้ด้วยการสั่งกรดและเอนไซม์ ชั้นต่าง ๆ   ของกระเพาะอาหารนั้นออกมานอกสุด ได้แก่ ชั้นเยื่อเมือก ประกอบด้วยชั้นเยื่อเซลล์ผิวที่สามารถเรียงตัวกันเป็นต่อม  ชั้นกล้ามเนื้อ สำหรับการกระเพาะที่มีชั้นกล้ามเนื้อนั้นมีถึงสามชั้นด้วยกัน ได้แก่ ชั้นใน ชั้นกลาง ชั้นนอก  โดยระหว่างชั้นเนื้อชั้นกลางกับชั้นนอกโรค และยา จะพบร่างแบบประสาทเออร์บาค ซึ่งเป็นแขนงประสาทที่คอยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อภายในกระเพาะอาหาร   ชั้นใต้เนื้อเมือก ถัดออกมา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นหลัก   ชั้นเยื่อหุ้มนอกสุด ติดต่อกับเนื้อเยื่อแขวนกระเพาะ

 ส่วนกระเพาะอาหาร ได้ถูกแบ่งออกเป็น 4ส่วน

1. ส่วนบนสุด ปากกระเพาะ

2.ส่วนบน กระพุ้งกระเพาะอาหาร 3

3. ส่วนกลาง ตัวกระเพาะที่เก็บอาหาร

4. ส่วนท้าย หรือว่าเป็นส่วนไพลอทัล

กระเพาะนั้นหากขาดการดูแลหรือว่าที่เรียกกันเป็นโรคยอดฮิตเลยก็ว่าได้สามารถเป็นโรคนี้ได้ทุกเพศทุกวัย โรค และยาซึ่งเกิดจาการอักเสบ เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุอาหาร

สามารถเกิดขึ้นได้เฉียบพลัน ด้วยในระยะเวลาที่รวดเร็ว เป็นระยะสั้น ๆ มีเวลาที่บ่อยครั้งเป็นเวลาที่นานจนเกิดการอักเสบทั่วไป และการหายนั้นภายใน 1-2 สัปดาห์ โรคกระเพาะอาหารนั้นที่เรียกันแบบรวม ๆ เกิดจากการเป็นแผลในตัวกระเพาะหรือว่าลำไส้เล็กนั้นส่วนต้นถูกทำลาย ซึ่งการเกิดโรคกระเพาะนั้นนำพาไปสู่โรคได้หลายโรคมาก ที่เรียกว่าจุดเกิดโรคภายในอนาคต เช่น โรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร

โรค และยา

ด้วยสภาวะของกระเพาะนั้นมีความเป็นกรดที่สูงมาก ซึ่งมีการสร้างเยื่อเคลือบเมือกภายในกระเพื่อไม่ให้การเกิดแผลที่กระเพาะได้ง่าย

อาการของโรคกระเพาะอาหาร จะแตกต่างกันออกไปในบางรายนั้นจะไม่สามารถพบอาการได้ชัดเจน อาการจะแสดงออกได้จากความรุนแรงของแต่ละบุคคลโรค และยา โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นมาพบแพทย์ด้วยอาการที่ปวดท้องอย่างรุนแรง รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายท้อง จุกแน่น ท้องเฟ้อ เรอบ่อย อาหารไม่ย่อย  หรือว่ารู้สึกคลื่นไส้หลังจากการได้รับประทานอาหาร และไม่ความอยากอาหาร โดยเฉพาะอยู่ในช่วงการรับประทานยาแอสไพริน

สาเหตุ ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่การสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่การติดเชื้อแบคทีเรีย  เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร หรือที่เรียกกันว่า เอช ไพโลไร เชื่อในนั้นมักปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรืออาหารเครื่องดื่มที่มีสิ่งที่สกปรก

ส่วนอีกสาเหตุนั้นเกิดขึ้นโดยการรับประทานยาที่อยู่ในกลุ่มในของยาต้านการอักเสบหรือว่าเป็นยาแก้ปวด

ทั้งนี้สามารถพบได้ด้วยสาเหตุอื่นด้วย เช่น การเกิดการติเชื้อราบางประเภท การรสูบบุหรี่โรค และยา การดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการดื่มคาเฟอีนอย่างคอกาแฟมักตกเป็นโรคนี้ง่าย ๆ

การรักษา ทางการแพทย์นั้นจะรักาตามอาการเป็นหลักจะได้รับการรักาด้วยยาปฏิชีวนะ เช่น ยาคลาริโธรมัยซิน

 ยาอะมอกซิซิล หรือยาเมโทรนิดาโซล เพื่อช่วยเหลือในการฆ่าเชื้อ

อย่างไรก็ตามการป้องกันโรคกระเพาะอาหารต้องมั่นในเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยในการรับประทานอาหารเป็นหลักที่สำคัญ ในส่วนของการป้องกันการติดเชื้อโรค และยา สามารถเลือกรับประทานอาหารที่สุกลักษณะ ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เช่น การล้างมือก่อน/หลัง รับประทานอาหาร และการเข้าห้องน้ำก็ด้วย เพื่อลดการติดเชื้อของร่างกาย  behandson

สาระน่ารู้ 5 ประโยชน์การทานไข่

สาระน่ารู้ ไข่ มีคุณค่าทางอาหารที่มีโปรตีนที่สูงโดยในไข่ต้ม 1ฟองนั้น มีโปรตีนหนักถึง 7 กรัม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ10 ที่โปรตีนร่างกายต้องได้รับต่อวัน และมีไขมันที่อิ่มตัว 1.6 กรัม เนื่องด้วยคุณประโยชน์ที่ได้จากไข่นั้นยังสามารถเทียบกับการที่เราดนั้นดื่มนมได้ 1 กล่อง ต่อการกินไข่เพียง 1 ฟอง  มีสารซีแซนทีน เป็นสารอาหารที่เสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาเสื่อม โรคนี้นำไปสูงการตาบอดของผู้สูงอายุ  การทานไข่ทุกวันมีผลต่อร่างกายอย่างไรอีกหนึ่งข้อที่ทำให้สาว ๆ รู้สึกเป็นกังวลใจในเรื่องของคอเรสตอรอลที่มีในไข่1 ฟองเป็นไข่ใบใหญ่จะมีคอเรสตอรอลสูงถึง 213 มิลลิกรัม

สาระน่ารู้

ด้วยความที่คอเรสตอรอลในไข่นั้นสูงจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย  ทำให้เลือกทานแค่เฉพาะไข่ขาวเท่านั้นเอง  สาระน่ารู้ ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นไข่แดงมีคุณค่าทางสารอาหารที่สูงมากพอสมควร การที่เราไม่รับประทานไข่แดงนั้นด้วยจึงพลาดที่ทิ้งสารอาหารดี ๆ ไปอย่างดื้อ ๆ  รวมถึงช่วงหลังที่เริ่มทานไข่จึงเกิดความสับสนว่าควรจะรับประทานมากน้อยเพียงใด

จึงจะปลอดภัยไม่ทำให้เกิดโทษต่อร่างกาย ต่อมาได้มีการบริโภคไข่ในปี ค.ศ 2000 โดยสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้ทบทวนและได้ทำการทดลองในการรับประทานไข่ในแต่วันว่าหลักการที่แท้จริงนั้นเราควรที่จะทานมากน้อยเพียงใด เพื่อไม่ใช้มีความเชื่อที่ผิด ๆ ตามมาทันหลัง

สาระน่ารู้ การทานไข่

สาระน่ารู้ โดยผู้ที่มีสุขภาพที่นั้นควรรับประทานไข่วันละ 1 ฟอง เสริมสร้างคุณค่าทางอาหาร คุณประโยชน์ต่อไข่ที่มีการรักษานั้นหรือว่าการป้องกันโรคส่วนใหญ่แล้วมักจะคลุมเครือ ยังระบุได้ไม่ชัดเจน โดยข้อเสียที่รับประทานไข่มาก ๆ นั้นจะทำให้เสี่ยงเกิดโรค เช่น โรคหลอดเลือดสมองซึ่งถ้าหากผู้ป่วยนั้นมีโรคประจำตัวอยู่แล้วในปัจจุบันยังควบคุมปริมาณคอเรสตอรอลอย่างเคร่งครัดนั้นก็ไม่ควรที่จะรับประทานไข่เกินปริมาณที่กำหนด

 นอกจากนี้นั้นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ยังสามารถทานไข่เพื่ออุดมณ์สารอาหารให้แก่ลูกน้อย  เพื่อเพิ่มพัฒนาการทางสมองความทรงจำและการเจริญของเด็กทารก สาระน่ารู้ ซึ่งในงานวิจัยนั้นยังกล่าวอ้างข้อมูลตลอดมาจากศูนย์โภชนาการไข่โดยไม่ได้ระบุสถาบันได้รับการสนับสนุนทำให้ผลการวิจัยนั้นเอนเอียง อาจจะมีประโยชน์ร่วมกันและเรื่องของความน่าเชื่อถือนั้นลดน้อยลง หากใครที่ต้องการลดน้ำหนักนั้นสามารถนำไข่มารับประทานเพราะมันจะช่วยในเรื่องการทำให้อิ่มง่ายมากขึ้น เนื่องจากไข่นั้นประกอบด้วยไขมันและโปรตีนสามารถเพิ่มความรู้สึกอิ่มง่ายและอิ่มนาน  จากผลของการศึกษาทางการทดลองแล้วนั้น ในผู้หญิง 25 คน อายุระหว่าง 25-60ปี โดยการทดลองให้อดอาหารในคืนก่อนการทดลอง วันต่อมานั้นมารับประทานอาหารเช้าที่มีไข่หรือเป็นเป็นเบเกิลเป็นหลัก ตามด้วยมื้อกลางวันที่ทิ้งห่างจากอาหารเช้า 3.5 ชั่วโมงต่อมา ปรากฏกว่ามื้อเช้าที่มีผู้รับประทานที่มีไข่ยังไม่รู้สึกที่จะหิว มากกว่ากลามที่มีการรับประทานข้าวธรรมดา

 ทั้งนี้ยังช่วยเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ไข่เป็นรูปแบบของโปรตีนชั้นดีในราคาที่ประหยัด สาระน่ารู้ เราจะเห็นผู้ที่เล่นกล้ามหรือว่านักเพาะกายนั้น ทานไข่เป็นประจำ และผลของการทานไข่นั้นคู่กับการออกกำลังกายนั้นจะเห็นผลได้จริงมีความแข้งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่ใช้กำลัง  และใครที่อยากจะมีสุขภาพผมดีผมสวยสารอาหารจากไข่เป็นตัวบำรุงผมได้ด้วย  ยังมีอีกหลากสูตรที่หมักผมด้วยไข่ ถึงสรรพคุณ การแก้ปัญหาผมเสียได้อย่างสารพัดอย่าง แต่การรับประทานเข้าไปนั้นไม่ช่วยในเรื่องการบำรุงผมจะช่วยในเรื่องอื่น

สาระน่ารู้ การรับประทานไข่ให้ปลอดภัยควรจำกัดการทานอารเหมาะสมหรือว่าปรึกาแพทย์ในการจำกัดการรับประทานเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเพียงเพราะการชอบทานไข่หรือว่าอยากได้คุณค่าทางอาหาร levitra4u

ดูดวง อัพเดทข่าวสารสดใหม่ทุกวัน

ดูดวง

ดูดวง วันนี้ เช็กดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดวันที่ 1 – 30 มิถุนายน ดูดวงทั้ง 12 ราศี 2564 มาอัพเดทดวงกันว่า ดวงใครจะรุ่ง ดวงใครจะร่วง เพื่อเป็นแนวทาง ในการวางแผนชีวิต และเตรียมตัวรับมือ กับดวงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไปดูกันเลย

ดูดวง

ดูดวง ราศีเมษ ( 13 เม.ย. – 13 พ.ค. )

การเงิน : ในเดือนนี้ คุณยังคงมีรายการรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆ แต่ถึงอย่างนั้น ค่าใช้จ่ายก็ยังเพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องระวัง เรื่องเงิน ที่ต้องมีการได้จ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาบ้างอย่าง และต้องจ่ายเงินเพื่อทุกอย่าง จะสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ จึงทำให้คุณไม่ค่อยเหลือเงินเก็บมากเท่าไหร่นัก

การงาน : เรื่องการงานของคุณค่อนข้างอยู่ในช่วงสะสม อยู่หลายๆอย่าง ทำให้งานส่วนมาก มากองรวมกันมากยิ่งขึ้น โดยคุณจะต้องระวังว่าอาจจะมีคนทิ้งปัญหาไว้ให้คุณต้องแก้ไขคนเดียว จนทำให้คุณต้องมานั่งแก้ไขปมหลายๆอย่าง และหากใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศหรือทำงานทางออนไลน์ ควรที่จะต้องระวังว่างานจะถูกยกเลิกไปได้ หรืออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างใหม่หมด

ความรัก : สำหรับคนโสด ในเดือนนี้มีเกณฑ์ว่า จะได้เจอคนที่อายุมากกว่า และเป็นคนเจ้าชู้ หรือหากคุณมีคนคุยอยู่แล้ว จะต้องระวังว่าอีกฝ่าย อาจจะไม่ได้แค่คุณเพียงคนเดียว ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว ในเดือนนี้จะต้องประคองความรักไว้ให้ดี เพราะอาจมีเรื่องให้ต้องไกลกัน หรืออาจไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้

สุขภาพ : สุขภาพในเดือนยังมีอะไรที่น่าเป็นหวง และไม่ดีเท่าไหร่นัก

ดูดวง

ราศีพฤษภ ( 14 พ.ค. – 14 มิ.ย. )

การเงิน : ต้องมีเรื่องให้ได้นำเงินมาแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่รายรับการยังคงเข้ามาหลายทาง หรือคุณอาจหาช่องทางทำเงินได้มากขึ้น

การงาน : หากคุณว่างงาน มีเกณฑ์ได้งานใหม่ หรือหากสมัครงาน ก็มีสิทธิได้งาน และอาจมีโปรเจ็คต์ให้เพิ่มเข้ามา

ความรัก : สำหรับคนโสด จะมีคนได้คุยในเดือนนี้ แต่ก็อาจจะเกณฑ์ได้หยุดความสัมพันธ์ หรืออาจะได้เป็นเพื่อนกันมากกว่า ส่วนคนมีคู่แล้ว ต้องระวังมีเรื่องต้องได้ทะเลาะกัน

สุขภาพ : ระวังปัญหาเกี่ยวการทานอาหาร ท้องอืด เป็นกรดไหลย้อน

ดูดวง

ราศีเมถุน ( 14 มิ.ย. – 14 ก.ค. )

การเงิน : การเงินยังมีเข้ามาเรื่อยๆ แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากพอสมควร โดนส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว และควรระวังเรื่องปัญหาการเงินกับคนรัก คนในครอบครัว

การงาน : งานเดือนนี้ต้องแก้ไขปัญหาหลายอย่าง นอกจากนี้ควรระวังความเครียดจากงาน ทำให้เสียสุขภาพตามมาได้

ความรัก : คนโสด เดือนนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนคุยที่ดี แต่ความสัมพันธ์ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน ส่วนคนมีคู่ ระวังมีปัญหารเงินกับคนรัก และคำพูดที่ทำร้ายจิตใจ

สุขภาพ : ระวังเรื่องปัญหาสายตา เจ็บตา ตาแดง อาจได้ทำเลสิก

ราศีกรกฎ ( 15 ก.ค. – 16 ส.ค. )

การเงิน : มีเรื่องต้องกังวลเรื่องการเงิน มีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินก้อน หรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยเต็มใจ ต้องจ่ายให้คนอื่น รายได้ยังมีเข้ามาปกติ อาจต้องระวังลูกหนีจ่ายเงินช้า

การงาน : มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง และอาจได้เปลี่ยนสถานที่ทำงาน ที่อาจต้องย้ายไปทำที่อื่น แต่หัวหน้าจะสามารถคอยเข้ามาชัพพอร์ทคุณ

ความรัก : คนโสด เดือนนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนอายุน้อยกว่า เข้ามาทำความรู้จัก ส่วนคนที่มีคู่แล้ว เดือนนี้คนรักจะร่วมมือช่วยกันลดภาระลง

สุขภาพ : ระวังอาการภูมิแพ้ แพ้อากาศ คันตามตัว

ราศีสิงห์ ( 17 ส.ค. – 16 ก.ย. )

การเงิน : เดือนนี้จะหมดเงินไปกับเรื่องสุขภาพ การซื้อประกัน หรือต้องดูแลคนในบ้าน และมีความกดดันในเรื่องการเงิน และเดือนนี้คุณอาจมีโชคจากสิ่งลี้ลับ

การงาน : เดือนนี้จะโดนตามงานค่อนข้างเยอะ ควรระวังหัวหน้าที่มีนิสัยหยุมหยิม มาทำให้งานคุณยากขึ้น

ความรัก : คนโสด มีเกณฑ์เจอคนทางไกล หรือต่างชาติเข้ามา รักครั้งนี้จะค่อยเป็นค่อยไป ไม่หวือหวามากนัก คนมีคู่ เดือนนี้คนรักอาจไม่สนใจคุณเท่าไหร่ เนื่องจากความเครียดจากสิ่งรอบตัว

สุขภาพ : ระวังปวดหลัง คอ บ่อ ไหล่ เพราะนั่งหรือยืนนานเกินไป

สามารรถติดตามดูดวง ในเดือนที่เหลือต่ออีกได้ที่ >> levitra4u

ประวัติศาสตร์ กรุงเวียดนาม

ประวัติศาสตร์      ตั้งอยู่ในตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป   ย้อนกลับไปเมื่อ สี่พันปีก่อนนั้น    เวียดนาม ได้มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน ไทย ลาว   กัมพูชา   ประวัติศาสตร์เวียดนามได้เริ่มต้นขึ้นมาจาก วัฒนธรรมดงเซิน         ซึ่งเป็นวัฒนธรรมออสโตรเอเชียติก         การปกครองของอานเซืองเวือง ในปี 217   จักรพรรดิจีนนั้นได้แผ่อำนาจลงสู่แม่น้ำแดง               ทำให้การปกครองของชาวออสโตรเอเชียติกพื้นเมืองได้สั้นลง     การปกครองของการผสมผสานนั้นทางเชื้อชาติภาษา     และ วัฒนธรรมระหว่างของชาวจีน         เป็นผู้ที่อพยพมาทางทิศเหนือและชาวออสโตรเอเชิยติก              ชาวเวียดนามได้สามารถปลดเอกตนเองจากการปกครองของจีนได้อย่างมั่งคง       ประวัติศาสตร์       ความขัดแข้งของทางการเมืองนั้นในยุคของราชวงศ์เลหลังจากประเทศเวียดนามถูกแบ่งเป็นสองส่วน      ได้แก่ 

 เวียดนามภาคเหนือ และ   เวียดนามภาคกลาง         

 อองเชืองสือได้ยึดอำนาจจากราชวงศ์เตยเซิน          ทำให้การปกครองของตระกูลเหงียนได้สิ้นสุดลง       ในช่วงสงครามดลกครั้งที่ 2 นั้น     ซึ่งกรึงเวียดนามนั้นอยู่ภายใต้         การปกครองของฝรั่งเศสร่วมกับกัมพูชา และลาว   ใน ค.ศ 1945   และ   ได้เกิดลงครามโลกของกรุงเวียดนามในครั้งแรก 

ประวัติศาสตร์ น่าค้นหา

ประวัติศาสตร์      จาการประชุมของเจนีวา   ใน ค.ศ1954      รับรองฐานะความเป็นเอกราช        ของเวียดนามแต่แบ่งเวียดนามออกเป็นเส้นละติจูดที่17             กลายเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม    สงครามเวียดนามหรือว่าเป็นสงครามจีนครั้งที่2   ได้เกิดขึ้น     สาธารณรัฐเวียดนามเหนือ      สามารถเข้ายึดนครไซ่ง่อน ได้ใน ค.ศ 1975     ทำให้รัฐเวียดนามถูกรวมเป็นประเทศเวียดนาม      เพียงหนึ่งเดียว         ไม่มีการแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนแต่ก่อน     อาณาจักรเวียดนามถูกปกครองโดย ถุก ฟ๋าน  ในปี 258        ก่อนคริสตกาล     ราชวงศ์อยู่บนพื้นฐานของทางเชื้อสายกษัตริย์

 ยุคนั้นประเทศได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก    การเปลี่ยนแปลงนี้นำพาไปสู่ความรุนแรง      ค้นพบข้อมูลหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร          แหล่งข้อมูลหลักฐานที่จักดของหลักฐานที่เป็นระยะเวลายุคราชวงศ์โห่งบั่ง       คือร่องรอยต่าง ๆ      รวมถึงทั้งสิ่งประดิษฐ์ที่ได้พบของนัก    ประวัติศาสตร์  

ประวัติศาสตร์

   จากแหล่งโบราณคดี         จากการศึกษาจากตำนานนั้นยิ่งตอกย้ำว่าเป็นเรื่องจริง    ที่เคยเกิดขึ้น       ดินแดนเวียดนามเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ จากการเป็นรัฐ    ที่มีชนเผ่าอยู่หลายชนเผ่า        ที่เข้ามาอาศัยอยู่ อย่างกระจัดกระจาย     บริเวณทางตอนเหนือ    และ ทางตอนใต้นั้นในปัจจุบัน ได้มีนามเผ่าที่มีชื่อว่า   ลกดุ๊ก    

ซึ่งเป็นผู้ที่นับว่าประสบความสำเร็จ        ในเรื่องของการปกครองชนเผ่า    และ เข้ามาปกครองได้อย่างดี         แต่ในขณะเดียวกันนั้นมีหลายเผ่าพันธุ์ที่ออกมาประกาศได้ให้           พระองค์ขึ้นเป็นปราบดาภิเษก   เป็น  กษัตริย์มีพระนามว่า   เซือง เวือง  

 ต่อจากนั้นได้มีการขยายเผ่าพันธุ์        เวียดนามภายใต้แห่งซึกกุ่ย  ถูกแบ่งออกเป็น 100 แค้วน 

  ซึ่งในแต่ละแคว้นจะมีโอรสองค์หนึ่งในจำนวน 100 องค์  ในราวปี  2,879ปี    ก่อนคริสตกาล    ได้รับการสถาปนาขึ้น     พระองค์มีพระนามว่า    พระเจ้าเวือง   

ในช่วงศักราชที่ 3     ชนเผ่าเวียดนามว่า    เอิวเวียด   ได้อพยพไปในทางตอนใต้ของประเทศจีน   ในปัจจุบัน 

  ได้ตั้งถิ่นฐานในแม่น้ำแดง     ได้ผสมเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์      

เวือง เซือง         ได้รวบรวมกองทัพ        เพื่อที่จะเอาชนะโค่นล้มราชวงศ์ที่ 18      ของกษัตริย์ บ๋งบ่าง      ช่วง258 ปี    ก่อนคริสตกาล      ได้เปลี่ยนชื่อประเทศอาณาจักรวันลาง    เป็นเอินหลัก    และ สถาปนาเมืองหลวงให้ใกล้กันกับเมือง   ฟู้เถาะประวัติศาสตร์

ตั้งแต่สมัยโบราณเวียดนามนั้นมีหลายเชื้อชาติ       อาณาจักรวันลาง เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก        ระหว่าง 1,000ปี

แรกก่อนคริสตกาล        ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ฮุง     ที่ได้สืบทอดมา 18 ปี     โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดวิงห์ฝู 

ประวัติศาสตร์

  โดยในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 15 จังหวัด 

 จักรพรรดิส่งแม่ทัพจ้าวตั้ว       ได้ยกทัพจีนมาปราบชน   เผ่าหนานเยว่ทั้งหลาย       และ   รวบรวมดินแดนจีนภาคใต้เข้ากับจักรพรรดิจีน    จนกระทั่งปี 207  ก่อน ค.ศ    จ้าวตั้วสามารถยกทัพเข้าเมือโก๋ลวาได้สำเร็จ     ทำให้การปกครองราชวงศ์อันเวือง เซือง หลัก ได้สิ้นสุดลง 

 กษัตริย์แห่งนัมเหยีวดประวัติศาสตร์       ได้มีความพยายามที่จะแยกตัวออกไปจากการปกครองของจีนนั้น    ทำให้เผชิญกับการคุกคามจากทหารรัฐบาลจีนอยู่หลายครั้ง     จนกรัทั่งปีที่ 11   ก่อนคริสต์ศักราช  

 พระจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้  ส่งกองทัพจีนเข้าบุกยึดอาณา   จักรหนานเยว่   ทำให้อาณาจักรนั้นสิ้นสุดลงอีกเช่นกัน behandson

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทวีปยุโรป

จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ ทวีปยุโรป ในทวีปยุโรปล้วนมีสถานที่น่า จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ หลงใหลทั้งนั้นทั้งไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือ สถานประติมากรรม   ในทุกวันนี้การเดินทางสะดวกกว่าเดิมมาก มีรอบบินทุกวันค่ายใช้จ่ายไม่สูงเหมือนกับแต่ก่อน พฤติกรรมการเที่ยวยุโรปโดยรวม

พฤติกรรมนักท่องตามช่วงวัยอายุ  แบ่งได้ 4 ช่วงอายุ

1.ช่วงอายุ 15- 25 ปี ส่วนมากเน้นท่องเที่ยวแถวทะเล ชายหาดแหล่งบันเทิง การหาข้อมูลการเดินทางส่วนใหญ่จะค้นหา ผ่านสื่อโซเชียล FB

2.ช่วงอายุ 26-35 ปี ส่วนใหญ่มักจะท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

 ชอบกิจกรรมกีฬา แหล่งข้อมูลค้นหาจากอินเตอร์เน็ต

3.ช่วงอายุ 36-55 ปี มักชอบเดินทางเป็นครอบครัว ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะ

มีอำนาจการตัดสินใจในการเดิน สอบถามข้อมูลจากเพื่อน

4. ช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป  ส่วนใหญ่สนใจท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นเมือง

ต้องการหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจ  นิยมการหาข้อมูลเที่ยวจากบริษัทท่องเที่ยว

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ 5 เมืองที่น่าเที่ยว

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่มีเมืองสวยงามมาก เรามาดูกันเลยมีอันดับต้นกันทั้งนั้นเลย

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทวีปยุโรป

1.สวิสเซอร์แลนด์  เป็นหมู่บ้านในรัฐเบิร์น ชื่อ เลาเทอร์บรุนเนิน  ที่แปลว่า many fountains ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงทิวทัศน์ ของเมือง นั้น คือ น้ำตก ละมีหน้าผาดิ่งลงมาเกือบ 300 เมตร เลยเดียว

และอีกเมืองหนึ่งอยู่ในสวิสเซอร์แลนด์ คือ ฟรีบูรก์(Fribourg)เป็นเมืองเล็ก ๆ อยู่ระหว่างทางไปเมืองซาน เป็นเมืองประสาทสามารถแวะถ่ายรูปได้หลายจุดมาก ไฮไลท์ของเมืองนี้ คือ สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำซารีน Zaehringen bridge

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทวีปยุโรป

2.อิตาลี กรุง Rome เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี มีผู้คนอาศัยอยู่ที่เมืองราว 2.5 ล้านคน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม สถานที่เที่ยวต่าง ๆ ปกคลุมด้วยความคลาสสิกสไตล์ยุโรป

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทวีปยุโรป

3.ออสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยวสไตล์ โรโคโคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พระราชวังแห่งนี้จะเป็นเพียงการจำลอง พระราชวังแวร์ชายน์

ของประเทศฝรั่งเศสมาในสากลที่ย่อยกว่า แต่ก็มีถึง 1,441 ห้องด้วยกัน ทั้งยังมีสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก    ยังเป็นพิกัดพื้นที่อันดับโลกขององค์กรยูเนสโกเป็นมรดกโลก จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ  ที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้าชมเยอะที่สุด

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทวีปยุโรป

4.ฝรั่งเศส สร้างขึ้นมาเพื่องาน worlds fair จัดซึ่งในปารีสปี 1889 เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนมากมายมาเยือน แต่ละปีมีคนกว่า 7ล้าน คนมาชมหอไอเฟล และขึ้นลิฟไปยังจุดสูงสุดของหอไอเฟล ตลอดเวลาที่ผ่านมา หอคอยเป็นทั้งที่รักและที่ซังมาโดยตลอด เพราะค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหอไอเฟลอยู่ราว 8 ล้านฟรังก์ หรือ 1,200 ล้านบาท

รวมแหล่ง ช็อปปิ้ง คาเฟ่และร้านค้าต่าง ๆ มากมาย รวมถึงบริเวณรอบนอกของหอไอเฟล  บริเวณริมแม่น้ำตรงหน้าหอไอเฟลจะมีร้านค้าขายของที่ระลึก ของฝาก และภาพถ่ายหอคอย มีทั้งที่เที่ยวกลางคืนใกล้หอคอย เต็มไปด้วยร้านที่เก๋ ๆ พร้อมสไตล์สถาปัตยกรรมงดงาม

ยามค่ำคืนของเมืองบริเวณรอบ ๆ คึกคักพร้อมรอรับผู้คนที่มาเที่ยวชมหอคอย เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ใกล้หอไอเฟลมาก ที่มีเสิร์ฟทั้งอาหาร เครื่องดื่ม รวมกับแสงไฟยามดึกบอกเลยว่าประทับใจสุด ๆ

5.ไอซ์แลนด์  เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งหุบเขาท่ามกลางหิมะเย็นสุดขั้ว ประสบการณ์ตื่นเต้นกับแสงออร่ามีเขียว สีม่วง สีเหลือง ที่เต้นระบำอยู่บนท้องฟ้าสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ และคนชอบถ่ายรูป  เต็มไปด้วยโซนอากาศบริสุทธิ์ จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ ทั้งภูเขาสวย ปกคลุมเต็มไปด้วยหิมะเย็นสุดขั้ว น้ำแข็งขนาดใหญ่มหึมา  และฝูงสัตว์ ที่ยืนตอนรับระหว่างการเดินทาง ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ระหว่างกรีนแลนด์ นอร์เวย์ และ สหราชอาณาจักร

เมืองหลวงชื่อ Reykjavik เป็นชนชั้นแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐาน

พิกัดสถานที่เที่ยว Gullfoss ได้เป็นชื่อว่าเป็น น้ำตกไนแอ่งการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ที่มีชื่อเสียงมาก และยังเป็นมรดกโลกธรรมชาติ และมีน้ำพุร้อน strokkur Geysir เป็นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก ความตื่นเต้นของน้ำพุร้อนมาจากบริเวณใต้พิภพนี้

ความร้อนของน้ำพุรัฐบาลก็นำประโยชน์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ

และยังมีอีกหลายเมืองที่ยังไม่ได้แนะนำให้หมดสามารถติดตามได้ตามเพจเว็บของเราได้เลยจะได้ติดตามที่ไหนใหม่ที่น่าสนใจ 6628a.com 

หนังการ์ตูน ฝั่งอเมริกา และยุโรป ที่ดีที่สุดตลอดกาล

หนังการ์ตูน เรื่อง The Simpsons 1989

เป็นหนังการ์ตูน เรื่องนี้ยังเป็นหนังการ์ตูนที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของการ์ตูนยุค 90s และได้รับคะแนนโหวตถึง 33,340 คะแนน

เดอะซิมป์สันส์ เป็นรายการหนังการ์ตูนซิตคอมที่โด่งดัง ในสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฟ็อกซ์บรอคแคสติง และถูกสร้างขึ้นโดย แม็ตต์ เกรนิง

ลักษณะของแนวการ์ตูนเรื่องนี้ มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวที่ตลกสร้างเสียงหัวเราะให้คนดู และเสียดสีวิถีชีวิตของคนชนชั้นกลางชาวอเมริกัน โดยแสดงผ่านตัวละครการ์ตูนในคอบครัวคือ

หนังการ์ตูน โฮเมอร์ , มาร์จ , บาร์ต , ลิซา และ แม็กกี

โฮเมอร์ , มาร์จ , บาร์ต , ลิซา และ แม็กกี

หนังการ์ตูน เรื่องนี้มีเนื้อหาที่เกิดขึ้นที่เมือง สปริงฟิลด์ เมืองนี้เป้นที่ถากถางในเรื่องของมุมมอง ทางสังคมมนุษย์ เกี่ยวกับวัฒนธรรมเอมริกัน รวมถึงสังคมทั้งหมด และวงการโทรทัศน์

แนวความคิดในเรื่องของตัวละครเกิดจาก ผู้สร้างก็คือคุณ เกรนิง ก่อนที่เขาจะนำไปสร้างเป็นหนังการ์ตูน ที่มีตอนสั้นๆ โดยรวมมือสร้างกับคุณ เจมส์ แอล. บรูกส์ โดยตัวเกรนิงเองยังได้สร้างแคแรกเตอร์ให้แก่ครอบครัวที่ดูผิดปกตินี้ โดยเขาได้ตั้งชื่อสมาชิกจากครอบครัวจริงๆ ของเขาเอง แต่เปลี่ยนชื่อตัวละครที่ชื่อ บาร์ต ( ที่เป็นชื่อจริงของเขาเอง ) ตอนสั้นๆ นั้นเป็นส่วนหนึ่งในรายการที่ชื่อว่า เดอะ เทรซีย์ อุลแมนโชว์ และเมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1987 ก็ได้ออกฉายไป 3 ฤดูกาล จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาสู่รายการต่างๆ ในสถานีฟ็อกซ์ และสามารถติดอันดับ 1 ใน 30 อันดับ ของผู้ชมมากที่สุดในปี 1992-1993 ในฤดูกาลนั้น

หนังการ์ตูน เดอะซิมป์สันส์ แอนิเมชัน และฉาก

หลังจากนั้นหนังการ์ตูน เดอะซิมป์สันส์ ก็ได้ทำภาพแอนิเมชัน โดยการจ้างสตูดิโอทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ ได้ช่วยสร้างแอนิเมชันขึ้นมาเป็นตอนสั้น    ๆ ในรูปแบบของซีรีส์ รวมถึงการวาดสตอรีบอร์ด ออกแบบตัวละครใหม่ และฉากหลัง ที่เป็นส่วนทำให้ความเคลื่อนไหวไปได้ดีมากยิ่งขึ้น โดย กราซี ฟิล์ม ได้ทำการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม ก่อนที่จะส่งข้ามทะเลออกไป ในส่วนของสตูดิโอนอกประเทศที่ได้มีการจัดส่วนงานได้ทำการวาดภาพโดยใช้หมึก และการลงสีจากนั้น ทำให้ได้แอนิเมชันที่ให้ความเคลื่อนไหวลงสู่เทป และทำการส่งเทปกลับมายังสหรัฐอเมริกา และมาที่ฟ็อกซ์ภายใน 3 – 4 เดือนหลังจากวันที่ส่งมา

ซึ่งในช่วง 3 ฤดูกาลแรก คลาสกีชัปโปได้ทำแอนิเมชั่นให้แก่สหรัฐอเมริกาในปี 1992 โดยได้เปลี่ยนบริษัท จาก กราซีฟิล์มส์ เป็น ฟิล์ม โรมัน ซึ่งยังคงทำแอนิเมชั่นของรายการมาจนถึงปี 2008 และหลังจากนั้น ในฟดูกาลที่ 14 ทีมงานผู้สร้าง ได้ทำการเปลี่ยนวิธีในการทำแอนิเมชันในแบบดั้งเดิม มาเป็นการใช้หมึกแบบดิจิตอล โดยตอนแรกของ หนังการ์ตูน  Simpsons ซึ่งเป็นตอนแรกที่ได้ทำการทดลองใช้สีดิจิตอล คือตอนที่ชื่อว่า Radioactive Man ของปี 1995 และใช้การทดลองนี้ในฤดูกาลที่ 12 ในตอนที่มีชื่อว่า Tennis the Menace ซึ่งใช้ได้จริง และเป็นดีอย่างมาก จึงเลือกใช้สีดิจิตอลในอีกสองฤดูกาลต่อมา

หนังการ์ตูน

หนังการ์ตูนSimpsons ครอบครัว

เล่าถึงครอบครัวซิมป์สันส์ เล่าถึงครอบครัวทั่วไปในอเมริกันชนชั้นกลาง โดยพูดถึงตัวละครที่ชื่อว่า โฮเมอร์ ที่แสดงเป็นพ่อ เขาทำงานเป็นผู้ตรวจความปลอดภัยที่โรงไฟฟ้า แต่เขาไม่ค่อยเอาใจใส่ในการทำงาน เป็นคนตลก เขาแต่งงานกับ มาร์จ ซิมป์สัน แสดงเป็นแม่บ้านชาวอเมริกันทั่วไป พวกเขามีลูกด้วยกัน 3 คน คือ บาร์ต อายุ 10 ขวบ จอมเจ้าปัญหา , ลิซา อายุ 8 ขวบ เด็กแก่แดดนักกิจกรรม และแม็กกี ทารกน้อยที่ไม่ค่อยพูด ในครอบครัวนี้ยังเลี้ยงสนุกที่มีชื่อว่า ซานตาส์ ลิตเติล เฮลเปอร์ และเลี้ยงแมว ชื่อ สโนว์บอล

นอกจากนี้ ยังมีตัวละครแปลกๆ อีกหลายตัวในเรื่อง ที่ไม่ว่าจะเป็น ผู้ร่วมงาน เพื่อนๆ ญาติๆ ครู ผู้คนในเมือง ดาราท้องถิ่น โดยตัวละครเสริมเหล่านี้จะมาจากรายการตลกทางช่อง SCTV ผู้สร้างต้องการที่จะอยากให้มีตัวละครหลายตัว ช่วยเป็นตัวโจ๊กของ หนังการ์ตูน เรื่องนี้ และช่วยเติมเต็มหน้าที่ของครอบครัว ซิมป์สันส์ กับจำนวนตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ ที่ต้องบอกเลยว่ามีขั้นตอนในการสร้างที่น่าสนใจอย่างมาก ซึ่งครั้งหน้าเราจะนำการรีวิวหนังการ์ตูน ฝั่งอเมริกา และยุโรป ที่ดีที่สุดตลอดกาล เป็นเรื่องไหนบ้างนั้น อย่างลืมติดตามกันด้วยนะคะ